דף הבית שימוש בטיחותי בגלילי גז לציוד ריתוך או חיתוך | זיקה תעשיות - יצרנית מוצרי ריתוך
זיקה - אלקטרודות לריתוך, חוטי ריתוך, מכונות לריתוך, אביזרי ריתוך ועוד.

שימוש בטיחותי בגלילי גז לציוד ריתוך או חיתוך

העבודה עם גזים מסוכנת, לכן עובד לא ישתמש בגז ובגלילי גז ללא הכשרה מתאימה

יש לבדוק כל גליל עם קבלתו כדי להבטיח תקינות וזיהוי מושלם. אין לקבל גליל  שאינו תקין.

יש לוודא שהגליל אינו פולט ריחות, אדים , עשן ולא משמיע רעש דליפה.

גלילים ירותקו לשולחן עבודה, קיר, מכונת ריתוך או יאוחסנו  בכלוב מתכת ייעודי או בתוך מעמד מיוחד שימנע נפילתם. ניתן להשתמש בשרשרת או בכבל מתאים לצורך הריתוק.

יש למקם את הגליל כך שתהיה נגישות מהירה אל ברז הגליל ( לצרכי סגירה בשעת חירום ) .

הברז ייסגר כאשר מפסיקים את  השימוש בו  (אין להשאיר גליל גז  במצב "פתוח"  כאשר הציוד ללא השגחה.

באם מתגלה גליל "דולף"  יש לבודדו (ללא סיכון העובד) ולשולחו לספק עם תעודה המעידה על האירוע .

 

לצורך שימוש בגז שבגליל יש לפתוח את ברז הגליל באיטיות , בהדרגתיות ובזהירות מרבית תוך כדי מעקב אחר בניית הלחץ.

פתיחה מהירה גורמת להיווצרות חום גבוה, כתוצאה מדחיסה מהירה של הגז ומסוגלת לשרוף את האטמים של וסת-הלחץ ושל הברזים או לגרום לפיצוץ וסת הלחץ .

בעת הפתיחה של הברז ( לשם ניקוי ההברגות )  יש להפנות את הגליל כך שזרימת הגז לא תופנה כלפי גוף העובד , עובדים אחרים או מקור חום / אש  ועיניו תהינה מוגנות  ע"י משקפי מגן או מסכת מגן .

תבריגי ברזי הגז  שונים בקוטר, חלקם פנימיים וחלקם חיצוניים, חלקם בסגירה ימנית וחלקם האחר בסגירה שמאלית.

יש לבדוק ביסודיות רבה את התבריג של ברז הגליל, את חיבור וסת-הלחץ ואת המחברים האחרים כדי להבטיח התאמה ולוודא שתבריגים אלו אינם פגומים.

אין לרוקן גליל גז לחלוטין, כדי למנוע חדירה של זיהום אטמוספרי לתוך הגליל.

לכן, בגזים דחוסים יש להשאיר בגליל לחץ גז של לפחות 25 psig ובגלילים המכילים גז מונזל יש להשאיר בו כמות של כ- 10%.

גלילים אלו יסומנו "ריקים" ויאוחסנו בנפרד מהגלילים המלאים ויוחזרו בהקדם לספק .

יש להפריד הפרדה מוחלטת גז חמצן משמן ( מינרלי או סינטטי ) עקב סכנת התפוצצות !! כולל איסור פתיחה / סגירת ברז הגליל בידיים " משומנות "

לראש העמוד