דף הבית קטלוג מוצרים אלקטרודות לריתוך אלקטרודות תפוקתיות אלקטרודה עם ציפוי רוטילי בינוני המכיל אבקת ברזל | זיקה

Z-16

מפרט:

  • AWS/ASME SFA A5.1 : E 7014
  • EN ISO 2560-A: E 46 0 RR 32

ישום / תיאור:

  • אלקטרודה עם ציפוי רוטילי בינוני המכיל אבקת ברזל.
  • מהירות התכה גבוהה.
  • לפלדות פחמניות בעלות חוזק קריעה עד 520 נ/ממ"ר.
  • ריתוך מבנים, מיכלים, צנורות, דודי לחץ, חלקי מכונות ומבני אניות, הצתה קלה מאד, קשת הריתוך שקטה ויציבה עם התזה מעטה.
  • הסיגים יורדים בקלות, התפר אחיד וחלק.

Z-307-R

הרכב כימי טיפוסי (מתכת הרתך) %:

      פחמן        מנגן צורן
0.08 0.60 0.25

תכונות מכניות טיפוסיות (מתכת הרתך):

כפי שרותך

חוזק כניעה
נ/ממ"ר
חוזק מתיחה
נ/ממ"ר
התארכות 
יחסית %
חוזק נגיפה
שרפי v
460 540 25 70 J @ 0°C

 

מצבי ריתוך:

5--position_Current_Minus

 

יבוש קדם:

אין צורך

 

קוטר אורך  תחום זרם
אמפר
in mm in mm
5/64 2.0 12 300 50-70
3/32 2.5 14 350 60-100
1/8 3.25 14  350 110-150
5/32 4.0 14  350 130-170
3/16 5.0 14 350 190-230