דף הבית בטיחות בעבודות ריתוך וחיתוך בקשת חשמלית | זיקה תעשיות - יצרנית מוצרי ריתוך

בטיחות בעבודות ריתוך וחיתוך בקשת חשמלית

מטרת המסמך: הקניית כללים לעבודה בטוחה בריתוך בקשת חשמלית ובתהליכים הנלווים

אזהרהלקריאת המסמך לחצו כאן

סיכונים עיקריים בריתוך חשמלי

 • חשיפה לגזים רעילים  
 • פגיעה של חלקיקי מתכות
 • פגיעה מקרינה וחום
 • פגיעה מסנוור
 • סיכוני שריפה והתפוצצות
 • סכנת התחשמלות
 • רעש מזיק

התקנת הרתכת החשמלית  

 • לפני התקנת הרתכת יש לוודא שמערכת החשמל במקום מתאימה לעומס הצפוי בהפעלת הרתכת
 • התעלמות מהעומס הנוסף עלולה לגרום לדליקה ו/או להרס של הציוד
 • במקרה של שימוש בגנרטור יש לוודא שיתד הארקה הותקן כנדרש
 • מעטפת הרתכת חייבת להיות מוארקת
 • יש לקבוע מפסק בטיחות להפסקה מבוקרת של זרם החשמל על פתיל הזינה בקרבת הרתכת
 • יש להגן על הרתכת גם באמצעות מפסק זרם שיותקן על מעגל הזרם ברשת ההספקה

ידית אלקטרודה

 • מאושרות לשימוש רק ידיות אלקטרודה שתוכננו למטרת ריתוך וחיתוך בקשת חשמלית ואשר מסוגלות לעמוד בעוצמת הזרם הנדרשת לעבודה זו  
 • כל הכבלים החשמליים יהיו בעלי מעטפת בידוד מושלמת, ללא נזקים, בעלי חתך מתאים לעוצמת הזרם המקסימלית הנדרשת ומסוגלים לעמוד בתנאי סביבת העבודה
 • ידית האלקטרודה וכל חלק אחר העלול לבוא במגע עם המפעיל, יבודדו בבידוד שיעמוד במתח העבודה המקסימלי

כבלים ומחברים

 • הכבלים החשמליים יהיו שלמים, ללא תיקונים או פגמים שאורכם המינימאלי יאפשר עבודה במרחק  שלא יקטן מ- 3 מטר מהרתכת
 • חיבורים של כבלים חשמליים מותרים רק אם המחבר הינו ייעודי למטרה זו (ללא אלתורים) או מעטפת הבידוד של החיבור זהה בתכונותיה לבידוד המקורי של הכבל החשמלי
 • ידית האלקטרודה וכל חלק אחר העלול לבוא במגע עם המפעיל, יבודדו בבידוד שיעמוד במתח העבודה המקסימלי
 • כבל האדמה ( -) יהיה מסוגל לעמוד בעוצמות הזרם ה מקסימאליות המתוכננות לעבור דרכו  
 • כבל האדמה ( -) יחובר קרוב לנקודת הרתוך למניעת פגיעה בציוד אלקטרוני  
 • צנרת המכילה גזים או חומרים דליקים וכן חלקי מתכת המכילים מעגלים אלקטרוניים לא ישמשו לחיבור כבלי האדמה

הוראות הפעלה

ידיות אלקטרודה לא יטבלו במים, פעולה כזו עלולה לחשוף את הרתך לשוק חשמלי

יש להפסיק את הזרם לרתכת כל פעם שמפסיקים לעבוד, יוצאים להפסקה או מזיזים את הרתכת ממקומה

ייפסק ה שימוש בציוד פגום והוא יוצא מיידית מהאתר

אוורור

בעת הריתוך יש להקפיד על אוורור מוגבר, כדי למנוע הצטברות גזים ונדפי מתכות רעילים באזור הנשימה של העובד

בריתוך מתכות מסוכנות – יש להקפיד באופן מיוחד על אוורור מקומי יעיל.

לעתים נדרש גם מיגון אישי על הנשימה

מניעת שריפות

כאשר לא ניתן לבצע את עבודות הריתוך באזור מוגן מאש : יש להרחיק מהאזור פריטים רגישים לחום / דליקים או ליצור סביבם מיגון מתאים מפני חשיפה למקורות החום וההצתה.

יש להציב במקום אדם נוסף בתפקיד "צופה אש" שיפקח על הנעשה ויוודא שאין סכנה לדליקה, או יטפל בכיבוי מידי במקרה שתתחיל אש.

ציוד מגן אישי

הרתך, עוזריו, וכל מי שמצוי באזור העבודה ילבשו בגדים מתאימים להגנה מפני החום, קרינת UV וניצוצות שיוצרת הקשת /הריתוך

ביגוד מגן לעבודות ריתוך כולל:

 • חולצה בעלת שרוולים ארוכים מכופתרים (כולל כפתור הצווארון)
 • שרוולים ארוכים מחומר מעכב בעירה המולבשים על הזרועות, ללא קיפולים (מומלץ ללבוש סרבל חסין–אש)
 • חלוק (מעור או מחומר חסין–אש) להגנה על מירב שטח הגוף  
 • כפפות עבודה ארוכות עשויות עור המכסות את היד וחלק מהאמה, גבוה ככל האפשר מעל לפרק כף היד

לפני שמתחילים לעבוד

יש להציב באזור הריתוך ציוד לכיבוי אש הכולל דליי חול ומטפים כשירים לשימוש בגודל מתאים ומהסוג המתאים לחומרים המעורבים ולסיכוני החשמל  

הרתך ועוזרו צריכים לקבל הדרכה בנוגע להפעלת אמצעי הכיבוי ולתרגל את הפעלתם  

יש להרחיק מכיסי הבגדים מצתים לסיגריות, אשר עלולים לגרום לסיכון רב בסביבה חמה ובסמיכות למקור הצתה  

יש לוודא כי כיסים יהיו עם כיסוי סגור למניעת כניסת גיצים

אמצעי זהירות כלליים

תהליכי ריתוך בקשת שפותחו כתוצאה מניסיון רב בתחום הריתוך הינם בעלי דרגת בטיחות גבוהה ובלבד שהטיפול ותשומת הלב הראויים יינתנו לשיטות העבודה המומלצות ע"י היצרן ונהלים הגיוניים.

לכן, חובה על צוות ההנהלה וצוות הבטיחות לוודא שהצוות המפעיל או המתחזק את ציוד הריתוך יקבל הוראות אלה ויקרא אותן.

מניעת כוויות

ניצוצות, נתזים ממתכת חמה וקרינה המיוצרים על ידי הקשת החשמלית יכולים לפגוע קשות בעיניים ובעור. ככל שהמפעיל או כל אדם אחר מתקרבים יותר לאזור הריתוך רמת החשיפה גדלה מאוד. על המפעיל או כל אדם אחר העובד בסביבת הקשת ללבוש בגדי הגנה ולהשתמש בציוד מתאימים.

בגדי ההגנה כוללים כפפות לריתוך, נעלי בטיחות וכובע. מומלץ להשתמש בביגוד חסין לאש המכסה את כל האזורים החשופים ובמכנסיים ללא חפתים כדי למנוע כניסה של ניצוצות ונתזים. חובה להרכיב משקפות מגן מתאימות בעלות מגני צדדים ועדשה בעלת גוון מתאים כדי להגן על עיני המפעיל מקרינה, ניצוצות ונתזים של מתכת חמה.

מניעת שריפה

מכיוון שריתוך בקשת חשמלית מייצר מתכת חמה, ניצוצות ונתזים יש לנקוט באמצעי זהירות על מנת למנוע שריפה ו / או התפוצצות. יש לוודא שהציוד המתאים נגד שריפה זמין וניתן לשימוש מיידי באזור הריתוך. יש להרחיק חומרים דליקים מאזור הריתוך למרחק של לפחות 10 מטרים. אין לרתך בקשת חשמלית מיכלים שהכילו חומרים רעילים או נפיצים. מיכלים אלה יש לנקות באופן יסודי לפני הריתוך.

אין לרתך בקשת חשמלית בסביבה בעלת ריכוז גבוה של אבק, גזים או אדים דליקים (כגון בנזין)

לאחר כל פעולה של ריתוך יש לוודא התקררות החומר המרותך לפני נגיעה בו או יצירת מגע עם חומרים דליקים.

אדים רעילים

יש לנקוט באמצעי זהירות מתאימים כדי למנוע חשיפה של המפעיל או אנשים אחרים בסביבה לאדים רעילים שיכולים להיווצר במהלך ריתוך בקשת חשמלית. מסיסים מסוימים על בסיס כלור תחת קרינה על סגולית עלולים להתפרק וליצור גז. יש להימנע משימוש במסיסים אלה על חומרי רתך אותם מרתכים בעזרת ציוד ריתוך בקשת חשמלית. יש להרחיק את המיכלים של מסיסים אלה מסביבת הריתוך.

מתכות המצופות או המכילות כמויות משמעותיות של עופרת, קדמיום, אבץ, כספית ובריליום עלולים לייצר ריכוז מזיק של גזים רעילים בזמן של ריתוך בקשת חשמלית.

חובה להשתמש באמצעי אוורור ופליטה מתאימים או חובה על המפעיל ללבוש ציוד מגן מיוחד על מנת להבטיח אספקת אוויר רענן בעזרת נשמיה או מסיכה עם אספקת אוויר.

אין לרתך מתכות מצופות בחומרים הפולטים אדים רעילים אלא אם כן:

1. הציפוי מוסר לפני הריתוך

2. האזור מאוורר באופן מתאים

3. המפעיל מצויד בציוד נשימה.

קרינה

קרינות על סגוליות המיוצרות על ידי הקשת מזיקות לעיניים וצורבות את העור. לכן חובה לחבוש מסיכת מגן וללבוש לבוש מגן.

אין להשתמש בעדשות מגע מכיוון שהחום הגבוה הנובע מהקשת יכול לגרום להם להידבק לקרנית. המסכה בה משתמשים בזמן הריתוך צריכה להיות מצוידת בעדשה בדרגת DIN 10DIN 10DIN 10 DIN 10 לפחות ויש להחליפה מיידית אם ניזוקה או נשברה.

מכיוון שהקשת עלולה לפגוע בעיניים אסור להסתכל עליה בעין בלתי מזוינת במרחק של עד 15 מטרים.

הלם חשמלי

הלם חשמלי עלול לגרום למוות ולכן אסור לגעת בחלקים או חוטים חשופים.

יש לשמור על בידוד רציף מהחלק המיועד להלחמה ומהאדמה על ידי לבישת כפפות ולבוש מבודד.

על חלקי הלבוש כגון כפפות, נעליים, כובעים, ביגוד וכן הגוף להיות יבשים כל הזמן ויש להימנע מלעבוד באזור לח או רטוב.

לעולם אין לגעת או להחזיק ביד את החלק המיועד לריתוך. במידה ומרגישים בהלם חשמלי אף הקטן ביותר יש להפסיק לרתך, ואין להשתמש במכשיר עד שמזהים את הבעיה ופותרים אותה על ידי הצוות המוסמך לכך.

יש לבדוק לעיתים תכופות אם לכבל החשמלי יש נזק או סדקים בבידוד ולהחליף באופן מיידי כבל פגום.

יש לנתק את הכבל של ספק הכוח מהמקור לפני החלפת הכבל או רכיבים אחרים.

יש להחליף חלקים פגומים של המכשיר בחלקים מקוריים.

אין לקצר או לעקוף מערכות הגנה ויש לוודא שקו אספקת הכוח מצויד בהארקה.

יש לוודא ששולחן העבודה מחובר להארקה טובה.

פעולות אחזקה יש לבצע רק על ידי הצוות המוסמך לכך והמודע לסיכונים של מתח מסוכן הנחוץ לעבודה עם המכשיר.

קוצב לב

על אדם בעל מכשירים אלקטרוניים חיים תומכי )כגון קוצב לב( להתייעץ עם רופאו לפני שמתקרב לפעולות של ריתוך בקשת, חיתוך, חריטה וריתוך נקודתי על מנת לוודא שהשדות המגנטיים הקשורים לזרמים הגבוהים לא ישפיעו על המכשירים.

 

תקנים רלוונטיים:

תקנים כלליים

תקן ישראלי 4348 חלק 1“ – בטיחות בריתוך, בחיתוך ובתהליכים נלווים"

בא במקום מפרט ישראלי 298 – בטיחות בעבודות ריתוך. מבוסס על:

תקן קנדי –

CAN/CSA-W117.2-06 – Safety in Welding, Cutting and Allied Processes

אשר מסתמך על תקן אמריקאי –

ANSI/AWS Z49.1 – Safety in Welding, Cutting and Allied Processes

תקנים להגנת העובד

ת"י 1258 חלק 14 – ביגוד מגן

ת"י 4364 – כפפות מגן לרתכים

הגנת שמיעה

ת"י 1190 חלק 1 – ציוד מגן אישי: מגיני שמיעה

הגנת הפנים והעיניים

ת"י 4141 – ציוד מגן אישי לעיניים

הגנת נשימה

ת"י 4013 – התקני מגן נשימתיים

הגנת רגלים

ת"י 1112 חלק 2 – ציוד מגן אישי: מנעלי בטיחות.

מערכות וציוד

ת"י 712 גלילים מיטלטלים לגזים

ת"י 158 עבור מערכת אספקת גפ"מ (גז פחממני מעובה) חיתוך להבה

תקן אמריקאי עבור מערכת אספקת גפ"מ:

NFPA 51 Standard for the Design and Installation of Oxygen-Fuel Gas Systems for Welding, Cutting, and Allied Processes, 2007 Edition.

מניעת אש, שריפות, דליקות, התפוצצויות

ת"י 4348 מניעת שריפות בעת ריתוך, חיתוך ועבודות אחרות בחום (אימוץ תקן NFPA 51B)

תקן אמריקאי עבור ריתוך וחיתוך צנרת ומיכלים:

ANSI/AWS F4.1:2007 Safe Practices for the Preparation of Containers and Piping for Welding and Cutting.

המלצות מכון הנפט האמריקאי:

API RP 2009 Safe Welding, Cutting and Hot Work – Practices in the Petroleum and Petrochemical Industries.

עבודה במקומות מוקפים

תחיקה: פקודת הבטיחות בעבודה (פב"ט)

סימן ח':אדים מסוכנים

סימן ט': אבק, אדים וחומרים נפיצים ודליקים.

תקינה אמריקאית

NFPA 326: Standard for the Safeguarding of Tanks and Containers for Entry, Cleaning, or Repair.

המלצות ותקינת מכון הנפט האמריקאי:

API STD 2015 – Safe Entry and Cleaning of Petroleum Storage Tanks

API RP 2016 – Guidelines and Procedures for Entering and Cleaning Petroleum Storage Tanks.

עבודות ריתוך מתחת למים

תקינה אמריקאית:

ANSI/AWS D3.6M-99 – Specification for Underwater Welding.

איוורור

תקינה אמריקאית

ANSI/AWS F3.2M/F3.2:2001 Ventilation Guide for Weld Fume

חשמל

חוק החשמל ותקנותיו

תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש"ן – 1990

ריתוך חדירה / ריתוך למיתקן פעיל/דלק – HOT TAPPING

המלצות מכון הנפט האמריקאי:

RP API 2201 – Safe Hot Tapping Practices in the Petroleum & Petrochemical Industries.

בדיקות סביבתיות – רשימת תיוג – Environmental Checklist

תקן אירופאי

BS EN 14717:2005 – Welding and allied processes. Environmental check list.

מסך/מחיצה מגן לריתוך – Welding Curtain

תקן אירופאי:

BS EN 1598:1998 – Health and safety in welding and allied processes. Transparent welding curtains, strips and screens for arc welding processes.

 

לראש העמוד
דילוג לתוכן