עברית  |  English  |  Russian  |  Français  |  Deutsch  |  Singapore  |  Español  |  Italiano  |  日本語  |  
דף הבית >> אלקטרודות לריתוך וחיתוך >> אלקטרודות לריתוך פלדות אל-חלד (נירוסטה)
אלקטרודות לריתוך פלדות אל-חלד (נירוסטה)          
 
 מק"ט            תקן             תיאור ויישומים דף קטלוגי  
Z-307 B A5.4 E 307-15 אלקטרודה אוסטניטית עם צפוי בסיסי. לריתוך בכל המצבים. לריתוך פלדות קשות ריתוך, פלדות בעלות חוזק גבוה, פלדות פחמניות, פלדות בעלות סגסוגת, פלדות מנגן. ריתוך שכבת ביניים לציפוי קשה. ריתוך פסי רכבת, פלדות שריון, שרשרות טרקטורים, קירות ופטישי מגרסות, תיקון שקעים בטורבינות וכו'. הריתוך אינו רגיש לסדקים.
Z – 307 R A5.4 E 307-16 אלקטרודה אוסטניטית עם ציפוי רוטילי לריתוך בכל המצבים. לריתוך פלדות קשות ריתוך, פלדות בעלות חוזק גבוה, פלדות פחמניות, פלדות בעלות סגסוגת, פלדות מנגן. ריתוך שכבת ביניים לציפוי קשה. ריתוך פסי רכבת, פלדות שריון, שרשרות טרקטורים, קירות ופטישי מגרסות, תיקון שקעים בטורבינות וכו'. הריתוך אינו רגיש לסדקים.
Z – 307 HR A5.4 E 307-16 אלקטרודה אוסטניטית עם ציפוי רוטילי ובעלת תפוקת מתכת גבוהה לריתוך פלדות קשות ריתוך, פלדות בעלות חוזק גבוה, פלדות פחמניות, פלדות בעלת סגסוגת, פלדות מנגן. ריתוך שכבת ביניים לציפוי קשה. ריתוך פסי רכבת, פלדות שריון, שרשרות טרקטורים ופטישי מגרסות.
Z – 308 B A5.4 E 308L-15 אלקטרודת אל-חלד אוסטניטית עם ציפוי בסיסי. בעלת תכולת פחמן נמוכה לריתוך בכל המצבים. לריתוך פלדות אל-חלד אוסטניטיות מטיפוס 18/8/0 בעלות תכולת פחמן נמוכה ביותר. ריתוך כלים ומיכלים הגלויים להשפעות מזג האויר. ריתוך פלדות מטיפוס  301, 302 , 304L, 305, 308. AISI  
Z – 308 L A5.4 E 308L-16 אלקטרודה אל-חלד אוסטינטית עם ציפוי רוטילי. בעלת תכולת פחמן נמוכה מאוד. לריתוך בכל המצבים. לריתוך פלדות בלתי מחלידות מטיפוס  AISI,301, 302, 304L, 304, 305, 308 העובדות בתנאי קורוזיה מתונים.
Z – 308 LVD A5.4 E 308L-17 אלקטרודת אל-חלד אוסטניטית עם ציפוי רוטילי חומצי, מיועדת לריתוך ורטיקלי כלפי מטה של פלדות אל-חלד מסוג  304L או פלדות דומות. מתאימה לריתוך תפרי שורש בעלי מרווח גדול.
Z – 308 LHR A5.4 E 308L-16 אלקטרודת אל-חלד אוסטניטית עם ציפוי רוטלי בעלת תכולת פחמן נמוכה ובעלת תפוקת מתכת גבוהה. לריתוך פלדות המכילות 16-21% כרום ו 13-18% ניקל. האלקטרודה מיועדת לריתוך מהיר. לריתוך שכבות אל-חלד ולכל העבודות בהן ניתן לנצל את תפוקת המתכת הגבוהה של האלקטרודה ( 145%).
Z – 308 H A5.4 E 308-16 אלקטרודת אל-חלד אוסטניטית עם ציפוי רוטילי עם תכולת פחמן בין 0.04-0.08%. לריתוך פלדות אל-חלד מסוג 304H-308H. לעמידה בהתנגדות לזחילה וחימצון. עמידות טובה לקורוזיה בין גרעינית.    
Z – 309 B A5.4 E 309L-15 אלקטרודה אל-חלד עם ציפוי בסיסי. בעלת אחוז פחמן נמוך לריתוך פלדות לא זהות ולריתוך פלדות אל-חלד. האלקטרודה מיועדת לחיבור או לריתוך שכבת הציפוי. (buffer) בפלדות פריטיות או מסוגסגות מצופות בריתוך אוסטניטי(cladded)  מאותו הרכב או שונה ואשר מיועדת לעבודה בתנאי קורוזיה.
Z- 309S A5.4 E 309L-16 אלקטרודה אל-חלד עם ציפוי רוטילי. בעלת אחוז פחמן נמוך לריתוך פלדות לא זהות ולריתוך פלדות אל-חלד. האלקטרודה מיועדת לחיבור או לריתוך שכבת הציפוי ( buffer). בפלדות פריטיות או מסוגסגות מצופות בריתוך אוסטניטי ( cladded) מאותו הרכב או שונה ואשר מיועדת לעבודה בתנאי קורוזיה.
Z – 309 Cb A5.4 E 309Cb-16 אלקטרודת אל-חלד אוסטניטית בעלת ציפוי רוטילי בסיסי. לציפוי פלדות  בשכבת אל-חלד. לחיבור או לריתוך שכבת הציפוי בפלדות ( claded) מסוג  AISI 347. AISI 312.
Z – 309 Mo A5.4 E 309MoL-16 אלקטרודת אל-חלד אוסטניטית בעלת ציפוי רוטילי ואחוז פחמן נמוך לריתוך בכל המצבים, בפלדות המכילות 16-26% כרום, 8-14% ניקל ו-2-3% מוליבדן מטיפוס 316L 309 MO AISI. חבור פלדות אוסטניטיות המכילות מוליבדן לפלדות פריטיות.
Z - 310 A5.4 E 310-16 אלקטרודת אל-חלד עם ציפוי בסיסי לריתוך בכל המצבים. לריתוך פלדות בלתי מחלידות אוסטינטיות מטיפוס 25/20 (ניקל/כרום) העבודות בתנאי קורוזיה ובטמפרטורות גבוהות מאוד. חבור פלדה פריטית (רכה או מסוגסגת) לפלדות אל-חלד.
Z – 312 A5.4 E 312-16 אלקטרודה מיוחדת לאחזקה ותיקונים של סוגי פלדות קשות ריתוך בהן לא ניתן לבצע חימום לפני ואחרי הריתוך. טובה לריתוך פלדות מנגן, צורן, פלדות קפיץ, פלדות ניקל, פלדות שיריון ופלדות אחרות בחוזק גבוה. מתאימה לריתוך פלדות שונות זו לזו.
Z – 312 S A5.4 E 312-16 אלקטרודה מיוחדת לאחזקה ותיקונים של כל סוגי פלדות אל-חלד ופלדות קשות ריתוך אחרות בהן לא ניתן לבצע חימום לפני ואחרי הריתוך. טובה לריתוך פלדות מנגן, צורן, פלדות קפיץ, פלדות ניקל, פלדות שריון ופלדות אחרות בחוזק גבוה. מתאימה לריתוך פלדות שונות זו לזו.
Z- 316 B A5.4 E 316L-15 אלקטרודת אל-חלד אוסטניטית עם ציפוי בסיסי. בעלת תכולת פחמן נמוכה. לריתוך בכל המצבים. לריתוך פלדות בלתי מחלידות המכילות 16-21% כרום, 10-15% ניקל, 2-3% מוליבדן ופלדות בהרכב זהה עם אחוז פחמן נמוך. ריתוך פלדות מטיפוס 316L, 316 AISI. ריתוך חלקים ומתקנים העובדים בתנאי קורוזיה חריפים, כמו התקפת כלורידים, חומצה אצטית, חומצה גופריתנית חמה ועוד. ריתוך כלים ומתקנים כימיים.
Z – 316 L A5.4 E 316L-16 אלקטרודת אל-חלד אוסטניטית עם ציפוי רוטילי בעלת אחוז פחמן נמוך מאוד. לריתוך בכל המצבים. לריתוך פלדות בלתי מחלידות המכילות 16-21% כרום, 10-15% ניקל, 2-3% מוליבדן ופלדות בהרכב זהה עם אחוז פחמן נמוך. ריתוך פלדות מטיפוס:  316L, 316 AISI, ריתוך חלקים ומתקנים העובדים בתנאי קורוזיה חריפים, כמו התקפת כלורידים, חומצה אצטית, חומצה גופריתנית חמה ועוד.
Z – 316 LVD A5.4 E 316L-17 אלקטרודת אל-חלד אוסטניטית עם ציפוי רוטילי חומצי. מיועדת לריתוך ורטיקלי כלפי מטה של פלדות אל-חלד מסוג 316L או פלדות דומות. מתאימה לריתוך תפרי שורש בעלי מירווח גדול.
Z – 316 LHR A5.4 E 316L-16 אלקטרודה רוטילית בעלת תפוקת מתכת של 170% לריתוך פלדות אל חלד מטיפוס 316 לשימוש כאשר נדרש פני זחל חלק וכמות גבוהה של חומר רתך מוסף.
Z- 317 A5.4 E 317L-16 אלקטרודה בעלת ציפוי רוטילי לריתוך פלדות אל-חלד ופלדות אל-חלד לפלדה פחמנית ודלת סגסוגת. מתאימה גם לריתוך פלדות קשות-ריתוך.
Z- 318 B A5.4 E 318-15 אלקטרודת אל-חלד אוסטניטית עם ציפוי בסיסי המיוצבת ע"י נאוביום לריתוך בכל המצבים. לריתוך פלדות המכילות 16-20% כרום, 11-14% ניקל, 2-3% מוליבדן, ומיוצבות ע"י נאיביום או טיטניום ועומדות כנגד קורוזיה בין גרעינית בטמפרטורות עד  400c°. לריתוך פלדות אל-חלד מטיפוס 318,  AISI.
Z- 318 A5.4 E 318-16 אלקטרודת אל-חלד אוסטניטית עם ציפו רוטילי המיוצבת ע"י נאוביום לריתוך בכל המצבים. לריתוך פלדות המכילות 16-20% כרום, 11-14% ניקל, 2-3% מוליבדן, ומיוצבות ע"י נאיביום או טיטניום ועומדות כנגד קורוזיה בין גרעינית בטמפרטורות עד  400c°. לריתוך פלדות אל-חלד מטיפוס 318,  AISI.
Z- 320 A5.4 E 385-16 mod אלקטרודה רוטילית בסיסית אוסטניטית מלאה לריתוך פלדות אל-חלד העמידות בתנאי קורוזיה חריפים, והמכילות תוספות של מוליבדן ונחושת. מתאימה לריתוך הפלדות הנ"ל לפלדה רכה. עמידות מצויינת בפני התקפה של חומצה זרחתית או חומצה גופרתית.
Z- 347 B A5.4 E 347-15 אלקטרודת אל-חלד אוסטניטית עם ציפוי בסיסי המיוצבת ע"י נאוביום לריתוך בכל המצבים. לריתוך פלדות המכילות 16-20% כרום, 6-13% ניקל, ומיוצבות ע"י נאיביום או טיטניום כמו 347, 321,  AISI. לריתוך פלדות אל-חלד מטפוס 302-308  AISI עם אחוז פחמן גבוה.
Z- 347 A5.4 E 347-16 אלקטרודת אל-חלד אוסטניטית עם ציפוי רוטילי המיוצבת ע"י נאוביום לריתוך בכל המצבים. לריתוך פלדות המכילות 16-20% כרום, 6-13% ניקל, ומיוצבות ע"י נאיביום או טיטניום כמו 347, 321,  AISI. לריתוך פלדות אל-חלד מטפוס 302-308  AISI עם אחוז פחמן גבוה.
Z- ARM BS A5.4 E 308Mo-15 mod אלקטרודה אל-חלד אוסטניטית עם ציפוי בסיסי לריתוך בכל המצבים. לריתוך פלדות שריון, פלות קשות ריתוך כמו פלדות מסוגסגות או פלדות בעלות אחוז פחמן גבוה, ריתוך פלדות מנגן, פלדות קפיץ, יציקות פלדה, פלדות אל-חלד, פלדות לא זהות, ופלדות בעלות הרכב שונה.
Z- Ni Vi A5.4 E 308Mo-16 mod אלקטרודת אל-חלד אוסטניטית עם ציפוי רוטילי, לריתוך בכל המצבים. ריתוך פלדות קשות ריתוך כגון: פלדות מסוגסגות או פלדות בעלות אחוז פחמן גבוה, פלדות שריון, פלדות קפיץ, פלדות מנגן, יציקות פלדה וכו'. ריתוך שכבת ביניים לציפוי קשה. חיבור פלדות לא זהות.
Z- 2209 R A5.4 E 2209-16 אלקטרודה בעלת פריט גבוה וציפוי רוטילי בסיסי לריתוך סוגי פלדות דופלקס העמידות בפעולה משולבת של קורוזיה ומתח  (scc) בתחום טמפרטורה עד  250C°. התכולה היחסית של כרום ומוליבדן מעניקה עמידה טובה לגמום (pitting) ולקורוזיה. מחברי הריתוך שמושיים במצב כפי רותכו.
Z- 2594 R A5.4 E 2594-16 אלקטרודה רוטילית המיועדת לחיתוך פלדות פריטיות-אוסטניטיות מסוג סופר דופלקס. ההרכב הכימי מאפשר התנגדות גבוהה לקורוזיה בגבולות הגרעין וקורזית גימום. מתאימה לריתוך בסביבה קורוזיבית ימית.